Lelkemnek mondom...

A vicsburgi törvényszék /Mississippi állam

Szebb és hatalmasabb vagy
testem állati izmainál; menny
és pokol közt társalogsz a rejtezett
Istennel, mint akit a leggyújtóbb
indulatok vertek meg e földön, s aztán
hamuvá ég, hogy egekig lendítse sorsa
s úgy repüljön szét a világba, mint
könnyű vadrózsaszirom a nyári viharban,
mely hajnali, ezüst harmatból fakadt...


Meglásd, boldog leszek én, nagy bizalom
készül üdvömül. Ne szidd magad: bölcs
barátod az élet. Mit akarsz tőle még?
Muljanak csak a szigorú napok,
hej szebb mulatság megöregedni annak,
ki Isten gyeremekebb nótája leszen odafönt!
Im, küszöbön érzem az arany kegyelmet:
hálisten elhágy minden gyarló barátság lassan
idelenn. Magam pitvarának ura leszek én!

Berda József költeményeiből
Az első címe a megjegyzésével azonos.
A második részlet a Beszélgetés magammal c.
Kis Ödönnek ajánlott költeményének az első versszaka

Nincsenek megjegyzések: