Látok, de nem látnak /Vidoucí, ale neviděnájak profesionální vrah, /mint egy bérgyilkos, olyan
jsem listím, křovím ověnčená /vagyok, lombos ág, mit cserjék takarnak
Měsíc se pase na hvězdách /
A Hold a csillagokon legelész
a světlo v jejich útrobách /és a mélyeiben a fény
je nelítostné jako stěna, /könyörtelen, mint a fal,
na kterou sama házím hrách /borsót rá egyedül én
Vidoucí, ale neviděná /hányok, aki látok, bár nem látnak

Slyšící, ale neslyšená /Hallok, de nem hallnak
jak inspicient za scénou, /mint
az ügyeletest, kulisszák takarnak,
mám z první ruky všechna jména /
mindenkiről első kézből tudok
i se závratnou ozvěnou /szédületes pletykákat
Jsem hradní studnou bezednou /Feneketlen várkút vagyok,

Jsem jako ona přinucena /le kell nyelnem, amit belémdobálnak,
cokoli spolknout najednou - /minden mocskot -
Slyšící, ale neslyšená /hallok, de nem hallnak

Vidoucí, ale neviděná, /Látok, de nem látnak,
jak superšpion v románech, /mint a regények kémhőse,
sleduji orkán v stéblech sena /fűszálakon figyelem a pusztító vihart
A prsty na tvých ramenech /S a kezem a válladon pihen
A přivítání v kolenech, /Kézzel-lábbal ölellek,
jež jsou jak brána otevřená /mint a kitárt kapuszárnyak
Někdy je těžké hledat dech /Néha levegőt venni is nehéz
Vidoucí, ale neviděná /Látok, de nem látnak

Slyšící, ale neslyšená /Hallok, de nem hallnak
Jediná - jistě bohudík /Egyedül - biztosan hála az úrnak
na celém světě obležená /az egész világ rám támad
Teď vím, že příští okamžik /Már tudom: a következő pillanat
konečně dojde na výkřik /meghozza a kiáltást
a určitě vykřikne žena /és biztosan asszony kiált majd
Jsem, i když nezadržím vzlyk, /Élek, és nem bírom elfojtani a sóhajt:
Slyšící, ale neslyšená /Hallok, de nem hallnak


/- mint a magyarok 
- sat. megjegyzése s ford.
Kirschner Janka énekel

Nincsenek megjegyzések: