Várak

és Csáktornya


Ez utóbbi, az elcsatolás előtt nagyobbrészt magyar jellegű városban a magyarság már nem tartozik a nagyobbszámú kisebbségek közé se.
A tengerparti, vegliai /krki Šubić grófok leszármazottjának Zrínyi Miklósnak a birtokába 1546-ban került a helység. (A család a Zrínyi nevet egy korábbi adományuk, Zerin vára után kapta). A későbbi szigetvári hős a mocsarakkal körülvett erődítményt ötszög alaprajzú, olaszbástyás erős reneszánsz vízivárrá építtette át, amelynek a törökös túlzó leírása a dédunokájánál Zrínyi Miklósnál, a költőnél követségben járt Evlia Cselebinél is fönnmaradt.
(Később még Zrínyiek sírkövei is eltűntek a szt. Ilonának szentelt kápolnából. A szigetvári hős töredékes sírlapját a közeli Senkovici faluban levő mauzóleumukból hozták vissza a várban kialakított Muraközi Múzeumba.)
A császárhű jutalmazottaktól a Festeticsek vásárolták meg a vár birtokát a XVIII. sz. közepén /1791-ben?), akik a 1855-7o közt Magyarország legnagyobb cukorgyárát működtették benne.
A II. világháború idején az usztasák börtönként is használták a várat.