Kerítésbe foglalt ecetfák
Nasszer-Eddin és a tudós

Nasszer-Eddin nagyon jámbor király volt. A királyi pénztárból sem volt hajlandó pénzt kivenni a saját szükségleteire. Hogy mégis valami pénzre tegyen szert, a Koránt másolta és árusította. Más dolgokat is készített és árult, így biztosította a megélhetését.
Egy nap meglátogatta őt a palotában egy híres tudós. Nasszer-Eddin ekkor is épp a Koránt másolta, a tudós pedig figyelte egy darabig a munkáját. Aztán a király abbahagyta a foglalatosságát és beszélgetni kezdett a vendégével.
- Felséges királyom! - szólt a tudós - Elnézést kérek, de hibát ejtettél a szóban, amit éppen átmásoltál.
Nasszer-Eddin megjelölte a szót, amelyikre a tudós figyelmeztette. Aztán kitörölte és helyettesítette a tudós által ajánlottal. A tudós nagyon elégedett volt magával, hogy a király meghallgatta. Amikor azonban a vendége elhagyta a palotát, Nasszer-Eddin törölte ezt szót és újra beírta azt, amit eredetileg is.
- Mért tetted ezt? - kérdezték az őrök. - Mért írtad át azt a szót, amikor az eredeti volt a helyes?
A király így válaszolt:
 - Noha én király vagyok, de ő a tudós, és e téren sokkal többet tud, mint én. Ebben az esetben azonban, sajnos, tévedett. Ha ezt tudomására hoztam volna, az bizonyára rosszul esett volna neki. Hogy ne hozzam zavarba, a helytelenre cseréltem a mondott szót. De nem akartam meghagyni ott ezt a helytelen kifejezést. Ha ugyanis úgy hagytam volna, annak, aki megveszi a könyvet, hibás változata lett volna.
Nincs értelme megsérteni az embereket, mégha igazatok van is. Nekem nem esik nehezemre alázatosnak lenni, főként ha könyvekről van szó. De azt hiszitek, hallgattam volna rá, ha abban adott volna tanácsot, hogy hogyan kormányozzam a királyságot? Uralkodni - az egészen más dolog. Helyes azonban tiszteletet tanúsítani mások tudása iránt az ő saját területükön.

Sri Chinmoy: Garden of the Soul c. 1994-ben kiadott indiai történeteiből ford. sat.

Nincsenek megjegyzések: