A küldetésed a szolgálat, a rászorulók segítése. /Merici szt. Angéla, az Orsolya-rend megalapítója 1535-ben

Magyarországon először Pozsonyban települtek meg a ferences rendből kivált orsoly(it)ák (Ordo Sanctae Ursulae) 1672-ben /vagy 1676-ban?), s a magyar és tót evangélikusok által 1659-ben emelt és tőlük 167o-/ vagy 1672?)-ben elkobzott későreneszánsz templomot kapták meg (az óvárosi városháza s mellette a prímás-palota, ill. a főtéri irgalmasok kolostortemploma s kórháza s az azzal szemben álló ref. templom közt), majd a gettó egész területén iskolákat építtettek, hogy a rend feladatához híven (jeligéjük: Serviam = szolgálok) hithű, művelt és jó édesanyákat neveljenek.

Nincsenek megjegyzések: