Andrássy Franciska


szobra Rozsnyó város főterén


Gróf Andrássy Dénes (1835-1913), az Andrássy család fiatalabb, monoki ágának utolsó férfi leszármazottja volt. Az ifjú gróf a 19. század 60-as éveinek elején, bécsi tanulmányainak idején, ismerkedett meg későbbi feleségével, a polgári származású bécsi Hablawetz Franciskával (1838-1902), 1866. április 6-án Pisában házasságot kötöttek.
Dénes ezzel a rangon alul kötött házassággal megszegte a nemesi hagyományokat, ezért apja megfosztotta az elsőszülöttnek kijáró jogaitól. Feleségével külföldre mentek, felváltva éltek Bécsben és Münchenben.
1871-ben elhunyt Dénes egyetlen fivére, V. György, egy évvel később pedig édesapjuk is. Mivel a családnak nem volt más férfi örököse (Dénesnek még két lánytestvére volt, Mária és Erzsébet), a hatalmas hitbizományi birtokot Dénes örökölte meg. Magyarországra tartósan azonban már sosem tért vissza.
Ez a hatalmas örökség valószínűleg nem zavarta meg a házaspár nyugodt magánéletét, annak ellenére sem, hogy nem voltak gyermekeik. Lehet, hogy éppen ezért döntöttek úgy, más gyermekeknek, árváknak, özvegyeknek, idős és szegény embereknek fognak segíteni. Korabeli források arról tanúskodnak, hogy sok adomány kezdeményezője Franciska volt, halála után azonban Dénes jótékonysága még erőteljesebbé vált, továbbra is elhunyt felesége nevében. Vagyonából több millió koronát áldozott iskolák, kórházak, árvaházak, szegényházak, múzeumok építésére.
Krasznahorka vára a Pacsa-patak fölötti Öreg hídról
s a mauzóleuma a Szilicei-fennsíkról


Nincsenek megjegyzések: